Om Ventum AS

Ventum AS ble stiftet i 2015. Selskapet utvikler innovative løsninger innenfor administrasjon  og organisering av undervisning. I 2016 ble firmaet innlemmet i Industriutvikling Vest AS sin inkubatorordning. Selskapet har sin base i Lindås kommune.  Ventum sine folk har lang erfaring fra administrasjon av undervisning i Den norske kirke og fra den offentlige skolesektor.

Ventum AS er eiere av appen “konfweb.no”.  En rekke menigheter i Bjørgvin har tatt den i bruk siden den ble lansert i 2016.

Begynn med Konfweb i dag!

Bestill