Jobber du med konfirmanter?

Se hvordan Konfweb

kan hjelpe deg!

Ventum As står bak utviklingen av en brukervennlig APP innenfor konfirmantarbeid: Konfweb.no

Konfweb er en App som har blitt utviklet over en fireårsperiode, dette i tett samarbeid med fagpersoner innenfor kirkelig undervisning og dataprogrammering. Resultatet har blitt et verktøy som  forenkler hverdagen for dem  som jobber innenfor kirkelig undervisning.

Mer informasjon

Pedagog

Alle som underviser får tildelt et eget område hvor en administrerer sine grupper.

Oppmøteregistrering blir gjort med smarttelefon. Siden alle registreringer er gjort digitalt, har pedagogen alltid full oversikt over konfirmantene sine oppmøter på undervisning, gudstjenester og aktiviteter.

Brukervennlig

Konfweb har en intuitiv arbeidsflyt og er lett å bruke.

Konfirmanten

Konfirmanten og foreldre får en tilpasset og samlet terminliste, utifra hvilke under-visningsgruppe og aktivitet konfirmanten tilhører. Brukerne kan når som helst sjekke oppmøtestatus på gudstjenester og andre samlinger.

Kommunikasjon

Raskt å følge opp konfirmantar enkeltvis, gruppevis eller samla med sms og epost. Effektiv oppfølging av dei som droppar ut frå undervisning og samlingar.

Aktivitetslederen

Også aktivitetsleder har tilgang til appen. Slik kan hun/han administrere aktiviteten og oppmøte.

Effektiv administrering

All informasjon og oppmøteregistrering blir samlet på ett felles sted, ett digitalt ark. Slik unngår man manuelle registreringer og dobbeltarbeid.

Konfweb effektiviserer din hverdag som kateket.

Les mer om hvordan Konfweb hjelper andre kateketer, konfirmanter og aktivitetsledere.

Vite mer?

Kontakt

Webløsning av Wilco Design Studio